This Page

has moved to a new address:

rashidkhanvaccineblog: न्या. चंद्रचूड यांच्या अडचणीत वाढ. न्या. चंद्रचूड यांच्याविरुद्ध आर. के. पठाण यांच्या अर्जाची चौकशी करून कारवाईचे राष्ट्रपतींकडून केंद्र सरकारच्या विधी व न्याय मंत्रालयाला निर्देश.

Sorry for the inconvenience…

Redirection provided by Blogger to WordPress Migration Service